Detoxikačné MENU 6-dňové

6-dňové detoxikačné MENU začínate vždy v PONDELOK

Bratislava - ZÓNA 1:

Príplatok za rozvoz do nasledovných mestských častí je 0,50€ za jeden dovoz.

 

 

Staré Mesto
Nové Mesto
Rača
Vinohrady

Bratislava - ZÓNA 2:

Príplatok za rozvoz do nasledovných mestských častí je 1,00€ za jeden dovoz.

 

Vajnory
Trnávka
Vrakuňa
Ružinov
Nivy
Petržalka

Bratislava - ZÓNA 3:

Rozvoz: 1,50€

 

Záhorská Bystrica
Devínska Nová Ves
Dúbravka
Devín
Lamač
Karlová Ves
Podunajské Biskupice
Jarovce
Rusovce
Čuňovo